NOTICE:
location: Home >> List of Electronic Equipment Registration
 • 备案编号
 • TS2500008-2009B
 • 国家/地区
 • 日本
 • 工厂名称
 • 日立建机株式会社
 • 工厂地址
 • 日本国茨城县土浦市神立町650
 • 备案范围
 • 进口厂内机动车辆 挖掘机 A 履带式挖掘机 ZX330-3型31.6t,ZX350H-3型33.7t
 • 备案日期
 • 2009-06-22